Blog

6. VERSNELLEN

 De medewerkers worden nu al twee maand opgeleid. De doelstelling nu is om de digitale transitie te versnellen door meer klanten over te brengen.  De medewerkers stellen oplossingen op vlak van...

Read More

5. AANPASSEN

 Gedurende een nieuw trimester zulle de medewerkers op de nieuwe manier werken met minder dan 30% van de klanten. De werkmethodologie is aangepast aan de hand van de feedback van de klanten en...

Read More

4. STARTEN

 Uw eerste medewerkers nemen deze nieuwe manier van werken aan met uw eerste testklanten. Ze zullen een trimester op die manier werken.  Een maand na het beginnen van die etappe zal...

Read More

3. VORMEN

 Het actieplan wordt voorgesteld aan de medewerkers.  De medewerkers worden opgeleid opdat ze de tools kunnen gebruiken en en ze de nieuwe methodes onder de knie hebben en o  collaborateurs sont formés...

Read More

2. PLANNEN

 De adviseur bereidt een actieplan voor om de doelstellingen die met het boekhoudkantoor werden opgesteld, te bereiken.  Het actieplan beschrijft in detail de etappes die moeten gebeuren, de tools die moeten...

Read More

1. IDENTIFICEREN

 Voorstellen van de werking van de digitaliseringsmissie.  Analyse van het ecosysteem van het boekhoudkantoor : de tools, klanten en medewerkers.  Identificeren van de prioriteiten van de begeleidingsmissie na akkoord van de verantwoordelijken  Op het...

Read More

6. ACCÉLÉRER

À présent, les collaborateurs ont été formés pendant 2 trimestres. L'objectif est maintenant d'accélérer la transition digitale en basculant plus de clients. Le conseiller propose des solutions de communication...

Read More

5. ADAPTER

Durant un nouveau trimestre, les collaborateurs travaillent avec cette nouvelle méthode avec moins de 30% des clients. La méthodologie de travail est adaptée sur base des feedbacks des clients...

Read More