Veiligheid

Skwarel waakt voortdurend over de veiligheid van al uw gegevens. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om een hoog beschermingsniveau te blijven aanbieden. Op deze pagina kan u enkele van onze grote veiligheidsprincipes terugvinden.

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid

We maken gebruik van de leader Amazon Web Services (AWS) om onze applicatie te doen draaien. De diensten van Amazon zorgen voor een grote beschikbaarheid (99.9%) van de applicatie, voor een versterkte veiligheid en voor overlappingen van de servers.

Backup

Het geheel aan informatie wordt opgeslagen in een efficiënt back-up systeem dat de staat van de gegevensdata op een specifiek moment kan herstellen.

Beveiligd uitwisselen van gegevens

Alle Skwarel-accounts worden beschermd door een HTTPS-codering. Op deze manier wordt gevoelige informatie nooit verzonden of ontvangen in de vorm van een leesbare tekst.

Encryptie

De wachtwoorden van alle gebruikers zijn geëncrypteerd in onze databank via het aanbevolen algoritme SHA-256.

De indeling van de gegevensservers zijn geëncrypteerd op basis van het algoritme AES-256.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Het geheel van de gegevens op de applicatie Skwarel zijn gehost in Europese landen en onze host Amazon respecteert alle wetten met betrekking tot het beschermen van de gegevens van de EU (lees het artikel). Elke leverancier van Skwarel moet de GDPR-normen hanteren.

Goede besluitvorming

  • Het geheel van medewerkers en externen van Skwarel moet een clausule handtekenen ten aanzien van de informatie van Skwarel ten opzichte van haar klanten.
  • Onze medewerkers gebruiken Dashlane om sterke wachtwoorden op een geëncrypteerde wijze aan te maken en te onthouden. Dat geldt voor het geheel van wachtwoorden voor de webapplicaties die wij gebruiken. Op deze manier garanderen wij dat elk van onze medewerkers verschillende moeilijke wachtwoorden kiezen voor het geheel aan applicaties die we gebruiken.
  • De toegang tot onze servers is beveiligd door een systeem van multifactor-authentificatie alsook een systeem van “Bastion Server“. Deze systemen beveiligen onze servers sterk en maken het onmogelijk dat deze worden overgenomen door derden.
  • Wij zijn verzekerd door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor IT-dienstverleners.