Sécurité

Skwarel waakt voortdurend om de beste praktijken op vlak van veiligheid te handhaven. Op deze pagina vindt u een paar van de grote veiligheidsprincipes terug die we hebben ingesteld.

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid

We maken gebruik van de leader Amazon Web Services (AWS) om onze applicatie te doen draaien. De diensten van Amazon zorgen voor een grote beschikbaarheid (99.9%) van de applicatie, voor een versterkte veiligheid en voor overlappingen van de servers te zorgen.

Backup

Het geheel aan informatie worden opgeslaan in een systeem van een efficiënte backup die de staat van de gegevensdata op een gegeven moment kan herstellen.

Beveiligd uitwisselen van gegevens

Tous les comptes Skwarel sont protégés par un cryptage HTTPS. De cette manière, des informations sensibles ne seront jamais envoyées ou reçues sous la forme de texte lisible.

Encryptie

De wachtwoorden van alle gebruikers zijn gecrypteerd in onze databank via de voorgestelde aanbevolen cijfering SHA-256.

De indeling van de gegevensservers zijn gecrypteerd op basis van het algoritme AES-256.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Het geheel van de gegevens op de applicatie Skwarel zijn gehost in europese landen en onze host Amazon respecteert alle wetten met betrekking tot het beschermen van de gegevens van de EU (lees het artikel). Elk leverancier van Skwarel moet de GDPR-normen hanteren.

Goede besluitvorming

  • Het geheel van de medewerkers en externen van Skwarel moeten een clausule handtekenen ten aanzien van de informatie van Skwarel ten opzichte van zijn klanten.
  • Onze medewerkers gebruiken Dashlane om sterke wachtwoorden op een gecrypteerde wijze aan te maken en te onthouden. Dat geldt voor het geheel van wachtwoorden voor de de webapplicaties die we gebruiken. Op deze manier gareanderen wij dat elk van onze medewerkers verschillende moeilijke wachtwoorden kiezen voor het geheel aan applicaties die we gebruiken.
  • De toegang tot onze servers is beveiligd door een systeem van multi-authentificatie alsook een systeem van “bastion server “. Dat systeem beveiligt sterk onze servers en maakt het onmogelijk dat deze worden overgenomen door een derde
  • Nous sommes assuré par une assurance à responsabilité civile professionnelle des prestataires de services en informatique.