Philippe Docquier staat aan het hoofd van KOLMIO, het eerste Luxemburgse boekhoudkantoor, gelegen op 100 meter van de Belgische grens. De dertien medewerkers van KOLMIO ondersteunen alle soorten zeer kleine ondernemingen en kmo’s volgens drie belangrijke krachtlijnen: business, samenwerking en progressie van de cijfers. Het boekhoudkantoor begeleidt managementteams bij het nemen van beslissingen inzake strategie en rendabiliteit. Ze helpt ondernemingen ook om de tevredenheid over hun medewerkers en hun boekhouding te vergroten.

Philippe Docquier, CEO van boekhoudkantoor KOLMIO : « De grootste uitdaging voor het beroep van boekhouder is het combineren van verschillende krachten. Enerzijds is er het technologische aspect, dat hoofdzakelijk wordt vertegenwoordigd door de jongere generaties die meer vertrouwd zijn met de digitale hulpmiddelen. Anderzijds zijn er de troeven van boekhouders met veel ervaring, kennis van de wetgeving en een grotere vertrouwdheid met het interpreteren van boekhouding en het opmaken van rekeningen. Iedereen moet zijn plaats krijgen in het licht van de evolutie van het beroep. Sommige tools bieden oplossingen daarvoor. »

Boekhoudkantoor KOLMIO gebruikt SKWAREL sinds 2,5 jaar :
« Op het gebied van boekhouding is ons kantoor volledig gedigitaliseerd. We hebben voor deze werkwijze gekozen omdat de uitwisseling van boekhoudkundige informatie online veel sneller verloopt. Op die manier beschikken bedrijfsleiders constant over bijgewerkte cijfers om coherente beslissingen te nemen in lijn met hun vooruitgangsplan. »
 

« De SKWAREL-oplossing werd uitgetest door de medewerkers en hun klanten, en zij zijn er tevreden over. Dankzij SKWAREL kunnen onze medewerkers immers meer tijd besteden aan het verstrekken van beheer- en fiscaal advies aan de ondernemingen, naast de pure boekhouding. Het gebruik van een tool als SKWAREL biedt in dat opzicht een concurrentievoordeel. »

« Oorspronkelijk kwam het initiatief voor het partnerschap met SKWAREL van onze IT-integrator die ons met elkaar in contact bracht om SKWAREL te commercialiseren. Hij werd in de eerste plaats aangetrokken door het platform voor uitwisseling van documenten van SKWAREL, dat compatibel is met ons boekhoudprogramma BOB.»

« Onze klanten zijn uiterst tevreden over SKWAREL. Hun boekhouding wordt veel sneller ingegeven doordat ze zich niet langer moeten verplaatsen om hun documenten te overhandigen. De boekhouders kunnen alle resultaten van de boekhouding online doorgeven. Zo krijgen de klanten online een beeld van hun gehele boekhouding (balans en resultatenrekening), met bijlagen. Klanten hoeven hun betalingen niet langer op te volgen met Excel en boekhouders vermijden de talrijke aanmaningen aan klanten. Zo kan snel informatie worden uitgewisseld met de klanten en besparen zij enorm veel tijd bij hun boekhoudkundige administratie. Tijd die de ondernemer kan benutten om zijn onderneming te laten groeien.»

« Daarnaast sprak de evolutie van SKWAREL in België met betrekking tot het PB-platform ons sterk aan. We hebben dan ook meegewerkt aan de aanpassing van SKWAREL aan de Luxemburgse situatie op dat vlak. Het grote voordeel van deze oplossing is ongetwijfeld dat ze zowel bij ondernemingen als bij particulieren kan worden toegepast.»

« Om onze klanten te overtuigen om SKWAREL te gebruiken, stellen wij hun de tool voor en bieden we hen aan om er drie maanden mee te werken. Na even twijfelen, stellen we vast dat de klanten de verandering snel aanvaarden. Dankzij de testperiode van drie maanden, kunnen ze makkelijker de voordelen ontdekken en automatismen ontwikkelen.»

« Momenteel zijn 8 op 10 nieuwe klanten bereid SKWAREL meteen te gebruiken. Daarnaast heeft ongeveer 25% van de oude klanten voor SKWAREL gekozen. »

left

We gebruiken Skwarel sinds sinds tweeënhalf jaar en onze klanten zijn helemaal overtuigd !

Philippe Docquier, Kolmio

right

Een gratis opleiding met een expert bij u op kantoor?