Boekhouder met één boekhouder dat met Bob50, Bob-Demat en SKWAREL werkt.

http://www.cdconsulting.be

In 2017, beslist Christophe Dumont om zijn boekhoudkantoor, CD Consulting, te digitaliseren. Zijn doel: tijd vrijmaken om zich te kunnen concentreren op het raad geven aan zijn klanten.

Christophe Dumont heeft besloten alleen te blijven in zijn boekhoudkantoor. Hij staat nog steeds achter zijn keuze. “Mijn doel is om door te gaan met alleen te werken. Omdat ik een echte dienst en raad op maat wil geven aan mijn klanten probeer ik het werk zonder meerwaarde tot het minimum te houden. Vandaar ook de nood om te digitaliseren”

Voordeel halen uit de evolutie van het beroep

Christophe Dumont is ervan overtuigd dat de digitalisering een echte kans voor kleine boekhoudkantoren is. “Ik zie dat digitaal werken nu nog steeds niet de normale manier van werken is in grote boekhoudkantoren. Zelfs de elektronische rekeningafschriften CODA zijn nog niet wijdverspreid, terwijl het ervoor zorgt dat er heel wat kostbare tijd wordt bespaard. In werkelijkheid beschikken grotere boekhoudkantoren over veel personeel, en dan kan het niet zomaar. Volgens mij is het een vergissing om te zeggen dat we wel zullen zien, en dan afwachten. Op den duur zullen die kantoren de boot naar de digitalisering missen. Hun klanten zullen het dan ook merken, ze zullen dan naar een andere boekhouder overstappen die hen veel meer kan bieden op vlak van diensten en raadgeving. Kleinere kantoren zijn ideaal geplaatst op dat vlak, digitalisering stelt hen in staat de effectiviteit van de minder productieve activiteiten te vergroten en tijd vrij te maken voor de raadgeving. Voeg daar aan een grotere nabijheid met de klant toe, en je krijgt een echte kans om een ​​verschil te maken met de meer traditionele boekhouder. ”

Een volledige transparantie

Digitaliseren brengt echter uitdagingen voor de boekhouder met zich mee. “Werken met SKWAREL geeft de klant de kans zijn boekhouding te raadplegen in een volledige transparantie. Als boekhouder stel je jezelf ergens ook bloot. De klant kan gaan graven in zijn boekhouding en uitleg vragen voor een paar zaken die niet logisch of duidelijk lijken. Hij kan u ook op uw fouten wijzen. Ergens neem je dan ook een groot risico om je zo transparant te profileren. Niet alle collega’s zijn bereid om die stap dan ook te maken.”

De relatie met de klant veranderen

Voor Christophe Dumont verrijkt die verandingen ook de relatie met de klant. “Mijn doel is om onze samenwerking grondig te veranderen. Ik wil niet dat mijn klanten hun documenten op het einde van het kwartaal komen brengen. Ik zou heel graag willen dat ze die allemaal digitaal verzenden, en dat het gesprek over het overzicht van het kwartaal niet gaat over de bestanden die ze hebben gestuurd, maar over hun boekhouding en hun situatie, dan zou ik ook vragen kunnen stellen die er echt toe doen ; hoe ze hun verkoop kunnen verbeteren, hun kosten kunnen drukken of verlagen, hun kasmiddelen beter kunnen beheren… Ik heb in feite nu al klanten die vragen stellen over hun rekening : ik stuur al een paar jaar een kwartaaloverzicht samen met een kopie van hun BTW-aangifte. Ze konden dan al hun boekhouding bekijken.
Vandaag leer ik hen aan om zelf te gaan zoeken naar informatie op SKWAREL. Ik antwoord uiteraard op hun vragen, maar ik laat ze ook meteen zien waar ze die informatie zelf kunnen halen. Ik probeer dat het beetje bij beetje automatisch wordt, ook voor hen. Ik denk wel ook dat SKWAREL nog steeds kan verbeteren. Ik zou bijvoorbeeld mijn klanten een complete geschiedenis van hun klanten of hun leveranciers in een PDF-bestand kunnen aanbieden. Ik hoop dat het binnenkort mogelijk is. Hoe dan ook, ik vind echt dat het een héél handige platform is. Ik ben echt verrast dat de grote producenten van boekhoudsoftware daar zel nie aan hebben gedacht. “

Stapsgewijs evolueren

Om zijn boekhoudkantoor te digitaliseren, werkte Christophe Dumont in verschillende fasen.  “Ik ben begonnen met het allemaal te bespreken met klanten met een bedrijf. Daarna heb ik een e-mail gestuurd naar klanten die zelfstandige ondernemers waren. Er was geen onmiddellijke reactie, maar ik heb dan de tijd genomen om hen uit te leggen dat het niet enkel gratis zou zijn, maar dat ze er ook wel een voordeel uit zullen halen op vlak van kwaliteit van de diensten. Geleidelijk aan zijn ze ingegaan op mijn voorstel. Binnen de drie maanden slaagde ik erin om de helft te overtuigen.

Ik vind het geweldig dat ze zelf inzien wat het hen bijbrengt, ze moeten zich onder andere veel minder verplaatsen. En wie regelmatig een boekhouding op orde wil zijn heel blij dat ze hun bestanden via SKWAREL kunnen sturen in plaats van ze zelf te komen brengen. Wanneer we elkaar nu nog ontmoeten is dat dus enkel om over hun rekeningen te praten, het coderen van bestanden is niet meer aan de orde! Overgaan naar het digitale heeft dus enkel voordelen, zowel voor hen als voor mij.”

left

Werken met SKWAREL geeft de klant de kans zijn boekhouding te raadplegen in een volledige transparantie. Als boekhouder stel je jezelf ergens ook bloot. De klant kan gaan graven in zijn boekhouding en uitleg vragen voor een paar zaken die niet logisch of duidelijk lijken. Hij kan u ook op uw fouten wijzen. Ergens neem je dan ook een groot risico om je zo transparant te profileren. 

Christophe Dumont, comptable, CD Consulting

right

Een gratis demonstratie bij u met één van onze experten?